خرید این محصول

channel-trading-a-simple-forex-trading-strategy-for-consistent-profits

Channel Trading A Simple Forex Trading Strategy for Consistent Profits

قیمت: 7,800,000 تومان

شناسه کتاب: 44

نویسنده: Zantrio, LLC

انتشارات: Zantrio, LLC

اضافه شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱